WELCOME

TO MY WORLD OF PAINTING WITH LIGHT

 Om Okke

Okke Bloem er fød og oppvokst i Nederland og bor nå siden 2007 i Våler. I Nederland var han freelance fotograf for lokal avis, for events og jobbet for 2 bøker for en forlaget. Han har også hatt oppdrag i bryllup fotografering, reklame og var assistent på skolefotografi.
Utdannelse tok han på Nederlandsk fotofagskole. I Norge har han jobbet med oppdrag for Forestia, Våler- og Åsnes kommune. Hjemme har han sitt egen fotostudio.


Okke prøver å fotografere vanlige ting, helst med uvanlige vinkel. For eksempel fjerne horisont på bildet.

Skal vi lage verden pent igjen?


‘Less is more, more is more’.


Copyright ©  Okke Bloem Fotograf